מיקום
קבע כיוון יורד

60 לעמוד

case

55 מוצר(ים)

מיקום
קבע כיוון יורד

60 לעמוד

55 מוצר(ים)